Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina  Nieuws  Profess ontw leraren Leren van binnenuit Over Fred Korthagen Kernreflectie Cursussen Cursus Krachtgericht coachen Cursus Zijnsgericht coachen Cursus Reis van de Held Individuele coaching Publicaties Sleutelartikelen Sleutelartikelen 2 Publicaties0 Publicaties1 Publicaties2 Publicaties3 Publicaties4 Publicaties5 Publicaties6 Pedagogisch manifest Boek Krachtgericht coachen Boek Zijnsgericht coachen Boek-event Regelingen Contact Afscheidsrede Supervisiegroep KC Supervisiegroep ZC Nelleke Mazereeuw Inspiratiebronnen Privacyverklaring Engelstalige Startpagina ENGELS The professional dev ENGELS Core reflection ENGELS Publicaties ENGELS Publicaties 2 Teamflow 

Nelleke Mazereeuw

Pabo-studente Nelleke Mazereeuw deed een bijzonder project rond kernkwaliteiten op de Frits Bodeschool in Urk.Onderaan staan een filmpje over haar project en links het onderzoeksverslag.Ter toelichting schrijft Nelleke:Op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle [thans geheten 'Viaa'] heb ik de minor ''Leren van binnenuit'' gevolgd van Tiemen Zijlstra. In deze minor kwam ik voor het eerst in aanraking met kernreflectie. Deze lessen raakten mij. Ik werd enthousiast over de manier van positief denken. In mijn derde leerjaar heb ik samen met Rein Kramer een onderzoek gedaan naar kernreflectie in het basisonderwijs. Hierdoor is mijn hele lesgeven op een positieve manier veranderd. Ik ging op zoek naar mijn eigen kernkwaliteiten en heb geleerd hoe ik die in kan zetten en in flow kan komen. Ook bij de kinderen in de klas ging ik op zoek naar kernkwaliteiten. Dit zorgt ervoor dat de negatieve aandacht van kinderen naar de achtergrond verdwijnt. Hierbij heb ik een integratie gemaakt met het portfolio en het databord. Door ervaring heb ik gemerkt dat het pedagogisch klimaat enorm verbetert door het toepassen van kernreflectie. Door kernreflectie leren leerlingen waar hun kwaliteiten liggen, groeit het zelfvertrouwen van leerlingen en de zelfkennis. In mijn groep medestudenten (leraren-in-opleiding) ben ik verder gegaan met deze methode. Wil je weten wat we samen bereikt hebben, bekijk dan eens dit filmpje!

Een bijzonder project van een pabo-studente

Dit is het onderzoeksverslag van Nelleke Mazereeuw.Voor de volledige tekst, klik op de titelpagina hierboven.

KORTHAGEN

Opleidingen

Kwaliteit van binnenuitIn de loop der jaren hebben we vele projecten op scholen uitgevoerd (zowel basisscholen als VO-scholen) waarin kernreflectie/krachtgericht coachen werd toegepast in de begeleiding van leerlingen, maar ook van leraren.Het basisidee daarbij is dat er een cultuuromslag in de hele school ontstaat, waarbij de kwaliteiten van leerlingen en leraren meer worden aangesproken en een inspirerend klimaat ontstaat. We hebben ook onderzoek gedaan naar de effecten hiervan.Gestimuleerd door Q*Primair (een organisatie voor verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs) en Q5 (idem voor het VO) hebben we een aantal van die projecten op scholen uitgevoerd onder de de naam Kwaliteit van Binnenuit (KvB). In Engelstalige (wetenschappelijke) publicaties wordt de term Quality from Within gebruikt.

Wees niet bang voor al te grote dromen (Freek de Jonge)


http://www.viaa.nl/nieuws/Studente%20onderzoekt%20leren%20van%20binnenuit.aspx 

|

|