Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina  Nieuws  Profess ontw leraren Leren van binnenuit Over Fred Korthagen Kernreflectie Cursussen Cursus Krachtgericht coachen Cursus Zijnsgericht coachen Cursus Reis van de Held Individuele coaching Publicaties Sleutelartikelen Sleutelartikelen 2 Publicaties0 Publicaties1 Publicaties2 Publicaties3 Publicaties4 Publicaties5 Publicaties6 Pedagogisch manifest Boek Krachtgericht coachen Boek Zijnsgericht coachen Boek-event Regelingen Contact Afscheidsrede Supervisiegroep KC Supervisiegroep ZC Nelleke Mazereeuw Inspiratiebronnen Privacyverklaring Engelstalige Startpagina ENGELS The professional dev ENGELS Core reflection ENGELS Publicaties ENGELS Publicaties 2 Teamflow 

Profess ontw leraren

KORTHAGEN

Opleidingen

De grootste opgave voor de leraar is het leren van de leerling niet te verstoren....

Het model vankernreflectie

De professionele ontwikkeling van lerarenen de lerarenopleiding

Fred Korthagen is gespecialiseerd in de didactiek van het opleiden van leraren. Daarbij gaat het om vragen als:- Welke opleidingsarrangementen en interventies dragen bij aan een effectief leerproces bij leraren? (zowel beginnende als ervaren leraren)- Hoe zien de ermee gepaard gaande leerprocessen eruit ?- Wat zijn de opbrengsten van die leerprocessen? (qua cognitieve ontwikkeling en professioneel handelen)- Wat moeten lerarenopleiders weten en kunnen?- Wat is een effectieve manier om lerarenopleiders op te leiden?Freds werk heeft zowel betrekking op het leren van leerlingen als op de professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. Hij heeft met name veel gepubliceerd over de didactiek van het opleiden van leraren.Omdat Fred vrij veel Engelstalige publicaties schreef over de didactiek van het opleiden van leraren en over (kern)reflectie door beginnende en ervaren leraren, is zijn werk vooral in het buitenland erg bekend. Daarbij staat de benadering van 'realistic teacher education' centraal. Fred Korthagen kreeg verschillende prijzen voor zijn publicaties en ontving voor zijn werk de eretitel Fellow of the American Educational Research Association.

Reflectie

Het werk van Fred Korthagen is internationaal vooral bekend geworden door de publicatie (in 2001) van het boek Linking practice and theory. Dit boek is in vijf verschillende talen verschenen.

Fred Korthagen is in Nederland vooral bekend geworden door zijn werk op het gebied van reflectie door leraren. Hij schreef al in 1982 zijn proefschrift hierover en heeft er ook in de jaren erna veel over gepubliceerd. Zijn spiraalmodel voor reflectie wordt in bijna alle lerarenopleidingen en vele andere beroepsopleidingen gebruikt.Minder algemeen bekend is dat dit model inmiddels vervangen is door het model voor kernreflectie, dat meer diepgang in de reflectie geeft en motiverender is voor studenten.

Met Bram Lagerwerf schreef Fred Korthagen 4 artikelen over "Een brug over de kloof tussen theorie en praktijk":Samen met Mieke Lunenberg schreef hij een veel gelezen artikel over "Ervaring, praktische wijsheid en theorie".Fred Korthagen ontwikkelde samen met collega's van de VU een opleiding voor lerarenopleiders.Zij schreven ook een reviewstudie over lerarenopleiders.

In lerarenopleidingen wordt veel gebruik gemaakt van het boekje Docenten leren reflecteren en het bijbehorende studentenboekje Leren van Lesgeven. studentenboekje Ook veel gebruikt wordt het didactiek- en pedagogiek- boek Een leraar van klasse (4e druk).

Enkele belangrijke publicaties

Keynote at conference in Oslo


http://www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-professionals/docentenopleidingen/a-z/lerarenopleider/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-professionals/docentenopleidingen/a-z/lerarenopleider/index.aspx https://www.youtube.com/watch?v=VIBdBZVIDAk https://www.managementboek.nl/boek/9780805839814/linking-practice-and-theory-fred-a.j.-korthagen?affiliate=6189 https://www.managementboek.nl/zoeken?q=korthagen&c=?affiliate=6189 

|

|