Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina  Nieuws  Profess ontw leraren Leren van binnenuit Over Fred Korthagen Kernreflectie Cursussen Cursus Krachtgericht coachen Cursus Zijnsgericht coachen Cursus Reis van de Held Individuele coaching Publicaties Sleutelartikelen Sleutelartikelen 2 Publicaties0 Publicaties1 Publicaties2 Publicaties3 Publicaties4 Publicaties5 Publicaties6 Pedagogisch manifest Boek Krachtgericht coachen Boek Zijnsgericht coachen Boek-event Regelingen Contact Afscheidsrede Supervisiegroep KC Supervisiegroep ZC Nelleke Mazereeuw Inspiratiebronnen Privacyverklaring Engelstalige Startpagina ENGELS The professional dev ENGELS Core reflection ENGELS Publicaties ENGELS Publicaties 2 Teamflow 

Publicaties2

Korthagen, F.(2011). Ik heb er veel van geleerd: Een reflectie over effectief opleiden en krachtgericht coachen. Afscheidsrede. Utrecht: Universiteit Utrecht.Attema-Noordewier, S., Korthagen, F. & Zwart, R. (2011). Promoting quality from within. A new perspective on professional development in schools. In: M. Kooy & K. van Veen (Eds.), Teacher learning that matters: International perspectives (pp. 115-142). New York: Routledge.Evelein, F. & Korthagen, F. (2011). Werken vanuit je kern: Professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie. Amsterdam: Boom/Nelissen. [Boek]Hoekstra, A. & Korthagen, F.A.J. (2011). Teacher learning in a context of educational change: Journal of Teacher Education, 62(1), 76-92.Lagerwerf, B. & Korthagen, F. (2010). Diepgaande reflectie als stimulans voor een nieuwe schoolcultuur. Handboek Beleidvoerend vermogen, 5, 1-13. Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2010). Going to the core: Deepening reflection by connecting the person to the profession. In N. Lyons (Ed.), Handbook of Reflection and Reflective Inquiry: Mapping a Way of Knowing for Professional Reflective Inquiry (pp. 529-552). New York, etc.: Springer.Korthagen, F.A.J. (2009). Professional learning from within. Studying Teacher Education, 5(2), 195-199.Korthagen, F. (2009). Authenticiteit, presence en mindfulness: Sleutelbegrippen voor een nieuwe vorm van professionaliteit. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 22-25.Korthagen, F. & Evelein, F. (2009). Presence in onderwijs: Gewaarzijn van denken, voelen en willen in het hier-en-nu, als basis voor professioneel handelen. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30(1), 13-21.

Publicaties over krachtgericht coachen en kernreflectieVervolg

Liften langs denken, voelen en willen Reflecties en coachingsgesprekken worden vaak gekenmerkt door veel denken. Een sterke gerichtheid op denken leidt evenwel tot een oppervlakkige manier van reflecteren die weinig zoden aan de dijk zet. Echte diepgang in het leerproces ontstaat vooral als het voelen en willen volop meedoen. De emotionele dimensie en de behoeften en idealen van mensen (dus wat zij willen) heeft namelijk een enorme invloed op hun directe handelen (Epstein, 1990). Die dimensies worden daarom in de reflectie betrokken, zodat ze professioneel gehanteerd kunnen worden. Door continu te schakelen tussen denken, voelen en willen ontstaat bovendien veel meer beweging in de persoon (flow). Een focus op willen (en dus op idealen) geeft ook positieve gevoelens en brengt mensen daardoor meer in hun kracht dan een gerichtheid op problemen. In vaktaal: het gaat om liften tussen denken, voelen en willen. Dit is essentieel in kernreflectie en Krachtgericht coachen.

Meijer, P.C., Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2009). Supporting presence in teacher education: The connection between the personal and professional aspects of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 297-308. Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). De sleutel van onderwijsverbetering: Coachen op kwaliteiten en talenten. Onderwijsvernieuwing, 5, 1-51. [Themanummer]Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). Leren van binnenuit: Onderwijsontwikkeling in een nieuwe tijd. 1e druk. Soest: Nelissen. [Boek]Korthagen, F. (2008). Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs. In: L. Stevens (Red.), Leraar wie ben je? (pp. 25-33). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Korthagen, F & Verkuyl, H. (2007). Do you encounter your students or yourself? The search for inspiration as an essential component of teacher education. In: T. Russell & J. Loughran (Eds.), Enacting a pedagogy of teacher education: Values, relationships and practices (pp. 106-123). London/New York: Routledge. Korthagen, F. & Vasalos, A. (2007). Multi-level learning: Naar een verbreding en verdieping van de competentiegerichte benadering. Opleiding & Ontwikkeling, 20(4), 15-19. Korthagen, F. & Vasalos, A. (2007). Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling. VELON-Tijdschrift, 28(1), 17-23. Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2006). Kernreflectie als sleutel tot transformatie. In A. Engel (Red.), Het handboek voor coaching: Methodieken, modellen, technieken en formulieren voor professionele coaching, deel 2 (pp. 195-207). Haarlem: Life University.Korthagen, F.A.J. (2006). Persoonsvorming en beroepsvorming. In: B. de Muynck & P. Vos (Red.), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het christelijk onderwijs (pp. 58-70). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.

Het principe van liften klinkt eenvoudig, maar de toepassing ervan blijkt lastiger dan het lijkt. Zowel mensen die zelfstandig reflecteren als coaches zijn vaak gericht op denken. Soms is er wel even aandacht voor gevoel, maar vervolgens wordt het al gauw weer ‘denken over gevoel’. Dit is nu eenmaal een collectieve gewoonte in onze maatschappij die moeilijk af te leren is. Het vraagt dus om ‘oprekken van de eigen comfortzone’, dat wil zeggen: je vertrouwder gaan voelen met aandacht voor voelen en willen.Een concrete aanwijzing bij kernreflectie en Krachtgericht coachen is dus: verdiep reflecties door steeds gebruik te maken van de dimensies van denken, voelen en willen (liften).Referentie:Epstein, S. (1990). Cognitive-experiential self-theory. In L.A. Pervin (Ed.), Handbook of personality, theory and research (pp. 165-192). New York: The Guilford Press.

Not everything that counts can be counted (Albert Einstein)

Go to website in English

KORTHAGEN

Opleidingen|

|