Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina  Nieuws  Profess ontw leraren Leren van binnenuit Over Fred Korthagen Kernreflectie Cursussen Cursus Krachtgericht coachen Cursus Zijnsgericht coachen Cursus Reis van de Held Individuele coaching Publicaties Sleutelartikelen Sleutelartikelen 2 Publicaties0 Publicaties1 Publicaties2 Publicaties3 Publicaties4 Publicaties5 Publicaties6 Pedagogisch manifest Boek Krachtgericht coachen Boek Zijnsgericht coachen Boek-event Regelingen Contact Afscheidsrede Supervisiegroep KC Supervisiegroep ZC Nelleke Mazereeuw Inspiratiebronnen Privacyverklaring Engelstalige Startpagina ENGELS The professional dev ENGELS Core reflection ENGELS Publicaties ENGELS Publicaties 2 Teamflow 

Publicaties3

Van den Berg, T., Hazelebach, C., Oldeboom, B., Tempels, C. & Korthagen, F. (2006). Kernreflectie bij bewegen: Een voorbeeld van integratie van kernreflectie en vakonderwijs. VELON-Tijdschrift voor lerarenopleiders, 27(2), 22-29.Korthagen, F.A.J. (2006). Magische momenten kun je leren creëren. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 6(2), 5-10.Korthagen, F. (2006). Reflectie op het thema coaching: Integratieve benadering van coaching, gebaseerd op een visie op leren. Opleiding & Ontwikkeling, 19 (jan/feb), 32-35.Korthagen, F.A.J. (2005). The organisation in balance: Reflection and intuition as complementary processes. Management Learning, 36(3), 371-387. Korthagen, F. (2005). Practice, theory, and person in life-long professional learning. In D. Beijaard, P.C. Meijer, G. Morine-Dershimer & H. Tillema (Eds.), Teacher professional development in changing conditions (pp. 79-94). Dordrecht: Springer. Korthagen, F. (2005). De leraar als persoon. Platform Pabo nr. 9, 2-3. Korthagen, F. (2005). Met flow leer je sneller. Didactief, 35(5), 26-27.Korthagen, F. & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47-71. Korthagen, F.A.J. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77-97. Korthagen, F. (2004). Een zoektocht met kans op verdwalen. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders 25(2), 41-43.

Publicaties over krachtgericht coachen en kernreflectieVervolg

Aandacht voor interne belemmeringen Er zijn tegenwoordig verschillende benaderingen die aandacht besteden aan kracht, kwaliteiten en talenten. Het aantrekkelijke is dat dit al gauw een succesgevoel geeft, want het reflectie- of coachingsproces eindigt vaak met nieuwe inspiratie en een gevoel van flow en kracht. De werkelijkheid is echter dat het vaak om een kortetermijneffect gaat. Daarom moet ook aandacht besteed worden aan belemmeringen, en vooral aan interne belemmeringen in de coachee die maken dat diens kernkwaliteiten en idealen soms niet blijvend doorwerken in gedrag en de flow weer verdwijnt. Een concrete aanwijzing bij kernreflectie en Krachtgericht coachen is daarom: nadat kernkwaliteiten en idealen zijn besproken en doorvoeld, is het van belang ook aandacht te besteden aan de interne belemmering(en) waardoor de persoon zijn of haar eigen kracht ondermijnt. Het gaat erom dat die zich in het hier-en-nu gewaar is van de belemmering als die optreedt (mindfulness). Dat betekent niet alleen denken over de belemmering, maar vooral het effect ervan voelen en contact maken met de innerlijke wil om er niet langer in mee te gaan.

Korthagen, F.A.J. (2004). Zin en onzin van competentiegericht opleiden. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 25(1), 13-23. Korthagen, F. & Vasalos, A. (2003). Flow in werken en leren: Competentieontwikkeling op basis van persoonlijke betrokkenheid en bezieling. Opleiding & Ontwikkeling,16(5), 13-17.Korthagen, F. & Vasalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: Naar maatwerk in begeleiding. VELON- Tijdschrift voor lerarenopleiders, 23(1), 29-38.Korthagen, F. (2001). Waar doen we het voor? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap. Oratie. Utrecht: WCC. Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2001). Competenties of kernkwaliteiten? In: B.H.J. Smit (Red.), Aardverschuivingen, breuklijnen en nieuwe wegen in onderwijsland, workshop VELON- congres 2001 teNoordwijkerhout (p. 32-33). Leiden: ICLON, Universiteit Leiden. Verkuyl, H. & Korthagen, F.A.J. (2000). Kom je de leerlingen tegen of jezelf? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 21(3), 19-29.

Er is maar één ding dat het realsieren van een droom onmogelijk maakt: de angst om te falen (Paulo Cuelho, in De Alchemist)

Een dam in de flow: een metafoor voor interne belemmeringen

Go to website in English

KORTHAGEN

Opleidingen|

|